Vertrekkende superheldin zoekt vertrouweling voor beheer Megablaster

Gineke en de Megablaster

Super Soaker Megablaster als jeugdprijs op het Delfts Toernooi 2010

Delft, 2006, het was een donkere nacht, zoeen als vele andere. Loeiende sirene's in de verte, een stinkende vuilnisbak in een steegje. Een zwerver met een versleten been en een gelapt oog, strompelt door de modderige poel op zoek naar iets van waarde tussen de rottende vis en ratten. Plotseling wordt hij opgeschrikt door een geluid. Hij kijkt om en ... TSSHHAJK.

Een moment kijkt hij verbaast om zich heen, dan dringt de snijdende pijn tot hem door. Hij kijkt naar zijn arm en ziet dat zijn mouw rood wordt van het bloed. Een hissende stem spreekt: "Uitvaagsel...". De zwerver richt zijn blik in de richting van het geluid. Hij ziet niets. Of toch... Uit de duisternis rijst een schim. Een schaduw in de donkere steeg. De schaduw komt dichterbij. Een glinstering in het duister; de schim heeft een zwaard in handen. "Gij zult boeten..." De schim heft het zwaard hoog boven zijn lichaam.
Maar dan verschijnt er een nieuwe figuur op het toneel. "HALT!" roept deze. "Zolang ik over Delft waak, zal niemand onschuldigen kwaad doen!" Vanaf het dak van Café De Klomp springt de gedaante naar beneden. Het is Gineke, de beschermster van Delft! Haar Megablaster glimt en uit de interne proton-accelerator schijnen heldere lichtgroene stralen. "Verlaat dit oord, of je zult de kracht van mijn Megablaster voelen". De schim deinst terug, zijn ogen weerspiegelen het koude licht van de Megablaster. Dan keer hij zich om en gaat er vandoor. Opnieuw heeft gerechtigheid gezegevierd!

Zo begon de era van Gineke en de Megablaster. Voor meer dan 4 jaren heeft zij de stad behoed voor kwade invloeden en Delft werd een oord van rust en vredigheid. Iedere gospeler uit het land kon heerlijk tot rust komen en genieten van een gezellig potje go. Helaas is het moment gekomen dat Gineke moet vertrekken. In verre oorden zijn nieuwe bedreigingen ontstaan voor de vredigheid van go-spelers, en zoals het een echte superheldin betaamt vervult Gineke haar plicht om hen te beschermen.

Ter bescherming van de Nederlandse gospelers heeft Gineke besloten een vertrouweling te zoeken voor het beheer van haar Megablaster. Om zeker te zijn van een waardige opvolger, die de Nederlandse gospelers vele jaren zal kunnen beschermen, is een wedstrijd uitgeschreven. Alle jeugdige gospelers worden aangemoedigd deel te nemen aan deze uitdaging. De proef test de vaardigheid en intelligentie van de jeugdspeler en alleen de allermoedigste en allerslimste jeugdspeler zal hierin slagen.

De beste jeugdspeler op het Delftse Go Toernooi 2010 zal zich waardig tonen om de Megablaster te hanteren!

Schrijf je nu in!