Herman Hiddema en Gelmer Bouwman gepromoveerd

Herman Hiddema is gepromoveerd naar 4e dan. De recente successen in o.a. Leksand, de NGC en het Wintergo bleken voldoende om na vier jaar als 3e dan een promotie tot 4e dan te rechtvaardigen.

Gelmer Bouwman is gepromoveerd naar 3e dan. Daarmee haalt hij zijn derde promotie binnen een jaar, want eind 2008 was hij nog 1e kyu. We wachten met spanning af wanneer de volgende promotie volgt.

Comments

Gefeliciteerd

Van harte gefeliciteerd voor jullie allebei!

Herman, je hebt er lang en hard voor gewerkt en ik ben blij dat het zich heeft uitbetaald in een promotie naar 4d. Een fantastische prestatie, die natuurlijk volgt op eerder successen zoals die in Leksand!

Gelmer, het is onverstelbaar hoe snel de promoties op elkaar volgen voor je! Goed gedaan, en hopelijk komen er komend jaar nog 3 bij :P

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.